Long Hue – Đài Loan – Nhà máy Bình Dương

You might also like More from author

1 Comment

  1. TRẦN TIẾN ĐẠT says

    Chúng tôi muốn xd nhà vp khoảng 120m2, tại TP ĐÀ LẠT – LÂMĐỒNG
    *50% diện tích làm vp, 50% làm p.nghỉ.
    *Tổng chi phí xây dựng hoàn tất (kể cả ME) là bao nhiêu?

    Cám ơn

Comments are closed.